Thực hiện Kiểm tra Chính tả trên Cơ sở dữ liệu Access 2010

OFFICES


Access 2010 không đặt dòng chữ đỏ nguệch ngoạc bên dưới các từ / cụm từ không xác định, tuy nhiên, nếu bạn muốn kiểm tra cơ sở dữ liệu để tìm lỗi chính tả, nó cho phép kiểm tra lỗi thông qua tính năng Chính tả.

Để kiểm tra lỗi chính tả trong cơ sở dữ liệu, hãy chuyển đến tab Trang đầu và từ nhóm Bản ghi, hãy nhấp vào Chính tả.

238d1273658991-thực hiện-kiểm tra chính tả-cơ sở dữ liệu-

Hộp thoại chính tả sẽ xuất hiện, gợi ý nhiều cách sửa, Nhấp vào Thay đổi để thực hiện một.

239d1273658993-thực hiện-kiểm tra chính tả-cơ sở dữ liệu-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.