Tìm kiếm hình ảnh, bản ghi và văn bản trong sổ ghi chép

OFFICES


OneNote 2010 cho phép bạn dễ dàng tìm kiếm thông qua mọi phần tử được bao gồm. Vì nó lập chỉ mục tất cả phần tử trong phần sổ ghi chép, bạn có thể tìm thấy bất kỳ loại phần tử nào bao gồm văn bản, hình ảnh, bản ghi âm, video, tệp nhúng, v.v.

Để tìm kiếm một văn bản, hình ảnh cụ thể, hãy mở bất kỳ phần nào của sổ ghi chép, từ góc trên bên phải của sổ ghi chép, nhập từ khóa vào ngăn tìm kiếm. Nó sẽ ngay lập tức hiển thị các phần của sổ ghi chép, có chứa từ khóa tìm kiếm trong tiêu đề hoặc trong nội dung chính. Bấm vào sổ tay mong muốn để truy cập nhanh vào từ khóa tìm kiếm trong đó.

298d1273747425-search-through-notebook-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.