Tìm tất cả các mục được gắn thẻ trong OneNote 2010

OFFICES


Gắn thẻ giúp người dùng dễ dàng tìm ra phần tử sổ tay cụ thể. Nếu bạn đã gắn thẻ tất cả các phần tử sổ ghi chép của mình, OneNote 2010 cung cấp một tính năng tiện dụng cho phép bạn tìm thấy tất cả các mục được gắn thẻ trong tích tắc.

Để tìm các mục được gắn thẻ trong sổ tay, trong tab Trang đầu, từ nhóm Thẻ, hãy bấm Tìm thẻ.

302d1273748734-find-all-tag-items-

Thao tác này sẽ hiển thị ngăn Tóm tắt thẻ ở thanh bên phải, trong Tùy chọn tìm kiếm, chọn Tất cả sổ ghi chép và từ các thẻ Nhóm theo tùy chọn, hãy chọn một tùy chọn mong muốn.

303d1273748736-find-all-tag-items-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.