Xóa biểu tượng OneNote 2010 khỏi khay hệ thống

OFFICES


Theo mặc định, OneNote 2010 bắt đầu với đăng nhập Windows, tuy nhiên, nếu bạn không muốn để nó chạy mỗi khi đăng nhập vào Windows, bạn có thể dễ dàng vô hiệu hóa nó để xóa biểu tượng khỏi thanh tác vụ. OneNote 2010 cung cấp một cách đơn giản để chỉ xóa biểu tượng thanh tác vụ.

Để xóa biểu tượng OneNote khỏi khay hệ thống, trên menu Tệp, bấm vào Tùy chọn.

851d1277286369-remove-onenote-system-khay-

Nó sẽ hiển thị hộp thoại Tùy chọn OneNote. Từ thanh bên trái, chọn Hiển thị và từ cửa sổ chính, tắt biểu tượng Place OneNote trong khu vực thông báo của tùy chọn thanh tác vụ. Nhấp vào OK để xóa biểu tượng khỏi khay hệ thống.

852d1277286371-remove-onenote-system-khay-Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.