Xuất bảng Access 2010 sang tệp dữ liệu XML

OFFICES


Cơ sở dữ liệu quan hệ có thể chứa các truy vấn, bảng, v.v. ở định dạng không tương thích, điều này giải phóng mặt trái của việc trao đổi dữ liệu giữa hệ thống qua internet. Bằng cách chuyển đổi chúng sang định dạng XML, được chấp nhận rộng rãi và tương thích, nó có thể rất có lợi vì cuối cùng nó giảm thiểu nguy cơ gặp phải bất kỳ vấn đề không tương thích nào. Access 2010 cung cấp một cách dễ dàng để xuất bảng cơ sở dữ liệu cụ thể ở định dạng XML.

Để bắt đầu, hãy khởi chạy Access 2010 và mở bảng cơ sở dữ liệu mà bạn muốn xuất.

bảng db

Điều hướng đến tab Dữ liệu ngoài và từ nhóm Xuất, hãy nhấp vào tệp XML.

xuất khẩu

Nó sẽ đưa lên Xuất khẩu cửa sổ hộp thoại, bấm Duyệt để chọn vị trí bạn muốn xuất bảng, nhập tên tệp XML thích hợp, bấm Lưu, rồi nhấn VÂNG.

1

Bạn sẽ đến hộp thoại Export XML, có nhiều tùy chọn; Dữ liệu (XML), Lược đồ dữ liệu (XSD) và Trình bày dữ liệu. Chọn các tùy chọn mong muốn và nhấp vào Lựa chọn khác để định cấu hình cài đặt nâng cao.

2

Nó sẽ đưa bạn đến tab Dữ liệu, nơi bạn có thể chọn dữ liệu để xuất. Từ Hồ sơ để xuất bạn có thể chọn một trong hai Tất cả các bản ghi hoặc là Kỷ lục hiện tại. Từ Mã hóa chọn định dạng; UTF-8 hoặc UTF-16. Bây giờ chuyển sang tab Lược đồ.

2-1

Lược đồ định nghĩa kiểu XML và thể hiện dưới dạng các ràng buộc được áp dụng trên cấu trúc của nội dung XML. Từ Lược đồ xuất khẩu bật / tắt các tùy chọn bao gồm khóa chính và thuộc tính trường. Trong Vị trí xuất, bạn có thể nhúng lược đồ vào tệp XML hoặc chọn một vị trí để lưu riêng. Nhấn OK để tiếp tục.

3

Để xuất các bảng khác theo cùng một cách, hãy bật Lưu các bước xuất lựa chọn. nhấp vào Đóng để tiếp tục.

4

Bây giờ, hãy mở tệp XML trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu.

tệp xml

Bạn cũng có thể xem các hướng dẫn đã xem xét trước đây về Cách xuất Bảng thành Văn bản thuần túy trong Access 2010 và Cách tạo Bảng trong Access 2010 bằng cách sử dụng lệnh SQLSource link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.